Saturday, November 04, 2006

Änglamönster /Angel Pattern


Emilia Angel


© Eva Siding 2002

2 shuttles, thread size 20
SJ: join with shuttle thread
CTW: Thread is wound continuously
(1-)x25 1:Do a chain with 25 picots separated by 1ds
SLT: Shoe lace trick


Bodice: Shuttle and ball

Ring1: 2-4-2
Chain1: 2-2
R2: 3+6-3
Ch2: 3-5-3
R3: 4+8-4
Ch3: 4-4
R4: 4+4-4-4
Ch4: 4-4-4-4
R5: 4+4+4-4
Ch5: 3-3
R6: 4+4-4-4
Ch6: 4-4-4-4
R7: 4+4+4-4
Ch7:3-3
R:8:4+8-4
Ch8:3-5-3
R9:3+6-3
Ch9:2-2
R10:2+4+2
Ch10:4
Join to base of 1st ring.
Cut and hide ends

Skirt: Shuttle and ball

Part1:
Join thread to 1st p on 4th chain on bodice.
Chain1: 3
Ring1: 4+(to next p on same chain) 4
Ch2: 4
R2: 4-4
Ch3: 4
R3: 5-5
Ch4: 5
R4: 6-6
Ch5: 5
R5: 7-7
Ch6: 6
R6: 8-8
Ch7: 11 sj to p on ring just made
Ch8: 8 sj to p on ring
Ch9: 3-3 sj to p on ring
Ch10: 3-3 sj to p on ring
Ch11: 2-2 sj to p on ring
Ch12: 3-3 sj to p on first ring made
Ch13: 4 sj to next p on chain rw

Part2:
Ring1: 5+(to p on next chain on bodice)5+(to 1st p on next chain)10
Chain1: 3+3
R2: 5-5
Ch2: 2+2
R3: 5-5
Ch3: 3+3
R4: 6-6
Ch4: 3+3
R5: 7-7 rw +(to space on chain/ring of last round)
Ch5: 8
R6: 8-8
Ch6: 9+(sj to p on ring just made)9
R7: 8+(to last ring)8
Ch7: 8
R8: 7+7 R11: 5+5
Ch8: 3-3 Ch11: 3-3 sj to p on large ring
R9: 6+6 Ch12: 4 sj to next p on chain
Ch9: 3-3
R10: 5+5
Ch10: 2-2
Part3:
Chain1: 3+3
Ring1: 4-4
Ch2: 2+2
R2: 5-5
Ch3: 3+3
R3: 6-6
Ch4: 3+3
R4: 7-7 rw +to space
Ch5: 8
R5: 8-8
Ch6: 11 sj to p on ring
Ch7: 6 sj
Ch8: 5 sj
Ch9: 5 sj
Ch10: 4 sj
Ch11: 4
R6: 4+(to p on bodice)4
Ch12: 3+(to next p on bodice).
Cut and hide ends.


Head, hair, halo: 2 shuttles CTW

Ring: 5+(to p on 1st chain on bodice)6+(to p on next to last chain)
5-5-5-5-5-5-5
Climb out by doing a mock picot.
Splitring: 4/4
* Chain: 4
Ring: 4+4 * repeat from * to* 5 times.
Chain(Halo): 60 join to base of 1st ring.


Wings: Shuttle and ball

Join thread to 1st p on 2nd chain of bodice.
Round1: Chain 1-1-1-1-1 sj (to next p on same chain)1-1-1-1-1
sj to p on next chain. Turn work. SLT
Round 2: Chain (1- )x25 1, sj to “start p”. Turn. SLT
Round 3:Chain (1- )x45 1, sj to same p as round1. Turn. SLT
Round4: Chain (1- )x70 1, sj to “start p”.


Cut and hid ends.

2 comments:

ginnyw said...

That is a very beautiful angel i have the one you made me hanging on my tree i love it.

Fru Babsan said...

Men så söt! MÅSTE lkära mig att slå frivoliteter. Måste, måste! Jag skaffade faktiskt en skyttel för ett atag sedan, men har inte kommit igång.

På Syfestivalen i fedags stod en rar tant och demonstrerade och då blev jag så där sugen igen och nu blev det ännu värre! :)