Saturday, November 04, 2006

Änglamönster /Angel Pattern


Emilia Angel


© Eva Siding 2002

2 shuttles, thread size 20
SJ: join with shuttle thread
CTW: Thread is wound continuously
(1-)x25 1:Do a chain with 25 picots separated by 1ds
SLT: Shoe lace trick


Bodice: Shuttle and ball

Ring1: 2-4-2
Chain1: 2-2
R2: 3+6-3
Ch2: 3-5-3
R3: 4+8-4
Ch3: 4-4
R4: 4+4-4-4
Ch4: 4-4-4-4
R5: 4+4+4-4
Ch5: 3-3
R6: 4+4-4-4
Ch6: 4-4-4-4
R7: 4+4+4-4
Ch7:3-3
R:8:4+8-4
Ch8:3-5-3
R9:3+6-3
Ch9:2-2
R10:2+4+2
Ch10:4
Join to base of 1st ring.
Cut and hide ends

Skirt: Shuttle and ball

Part1:
Join thread to 1st p on 4th chain on bodice.
Chain1: 3
Ring1: 4+(to next p on same chain) 4
Ch2: 4
R2: 4-4
Ch3: 4
R3: 5-5
Ch4: 5
R4: 6-6
Ch5: 5
R5: 7-7
Ch6: 6
R6: 8-8
Ch7: 11 sj to p on ring just made
Ch8: 8 sj to p on ring
Ch9: 3-3 sj to p on ring
Ch10: 3-3 sj to p on ring
Ch11: 2-2 sj to p on ring
Ch12: 3-3 sj to p on first ring made
Ch13: 4 sj to next p on chain rw

Part2:
Ring1: 5+(to p on next chain on bodice)5+(to 1st p on next chain)10
Chain1: 3+3
R2: 5-5
Ch2: 2+2
R3: 5-5
Ch3: 3+3
R4: 6-6
Ch4: 3+3
R5: 7-7 rw +(to space on chain/ring of last round)
Ch5: 8
R6: 8-8
Ch6: 9+(sj to p on ring just made)9
R7: 8+(to last ring)8
Ch7: 8
R8: 7+7 R11: 5+5
Ch8: 3-3 Ch11: 3-3 sj to p on large ring
R9: 6+6 Ch12: 4 sj to next p on chain
Ch9: 3-3
R10: 5+5
Ch10: 2-2
Part3:
Chain1: 3+3
Ring1: 4-4
Ch2: 2+2
R2: 5-5
Ch3: 3+3
R3: 6-6
Ch4: 3+3
R4: 7-7 rw +to space
Ch5: 8
R5: 8-8
Ch6: 11 sj to p on ring
Ch7: 6 sj
Ch8: 5 sj
Ch9: 5 sj
Ch10: 4 sj
Ch11: 4
R6: 4+(to p on bodice)4
Ch12: 3+(to next p on bodice).
Cut and hide ends.


Head, hair, halo: 2 shuttles CTW

Ring: 5+(to p on 1st chain on bodice)6+(to p on next to last chain)
5-5-5-5-5-5-5
Climb out by doing a mock picot.
Splitring: 4/4
* Chain: 4
Ring: 4+4 * repeat from * to* 5 times.
Chain(Halo): 60 join to base of 1st ring.


Wings: Shuttle and ball

Join thread to 1st p on 2nd chain of bodice.
Round1: Chain 1-1-1-1-1 sj (to next p on same chain)1-1-1-1-1
sj to p on next chain. Turn work. SLT
Round 2: Chain (1- )x25 1, sj to “start p”. Turn. SLT
Round 3:Chain (1- )x45 1, sj to same p as round1. Turn. SLT
Round4: Chain (1- )x70 1, sj to “start p”.


Cut and hid ends.

Wednesday, May 24, 2006

Svensk översättning

Fotbollssocka
fritt efter det tyska originalet som finns här:
www.coatsgmbh.de
Storlek 38/39
Material:
Regia 4-trådigt: 100g färg 1254 (gräsgrönt)
50 g färg 2080 (supervitt) eller en rest
Strumpstickor 2-3
1 nål till maskstygn och knapp
2 fotbollsknappar 18 mm
Resår: 2 räta, 2 aviga
Slätstickning: Räta maskor på rätsidan, aviga maskor på avigsidan.
Rundstickning: Räta maskor alla varv
Masktäthet: 30m och 42 varv= 10x10 cm
Beskrivning:
Lägg upp 60 maskor i grönt och fördela på 4 stickor.
Sticka 8 varv resår i grönt.Sedan 3v vitt, 3v grönt, 3v vitt i resår.Därefter 8 varv resår i grönt.
Sticka sedan slätstickning i grönt tills skaftet mäter 16 cm.
Timglashäl:
Hälen stickas på sticka 4 och 1 med korta varv.

När man stickat färdigt sticka 4 stickas alla maskorna utom den sista på sticka 1.
Lägg tråden framför arbetet,lyft maskan avigt, vänd arbetet, lyft maskan avigt(garnet snos runt maskan).
Sticka avigt tills 1 m återstår på sticka 4,
Lägg tråden framför arbetet,lyft maskan avigt, vänd arbetet, lyft maskan rätt(garnet snos runt maskan).Sticka rätt tills 2 m återstår på sticka 1.,
Fortsätt på detta vis men låt det vara kvar en maska mer på stickan varje varv.
När det finns 5 maskor kvar på varje sticka : Sticka färdigt varvet.
Nu stickar man runt på alla maskorna i 2 varv.OBS! På vändmaskorna stickas maskan och öglan ihop.
Nu är det dags att sticka längre varv:
Sticka 5 maskor på sticka 1, lägg tråden framför nästa maska.
Lyft maskan avigt, vänd och lyft precis som tidigare. Man stickar 1 maska mer varje varv.
Fortsätt på detta vis tills alla vändmaskorna är stickade.
Foten stickas med 4 varv grönt och 1 varv vitt tills foten mäter 20 cm eller följ tabellen på sid.2.
Nu ska man minska för tån:
Med grönt garn stickas Sticka 1 och 3 tills 3 maskor återstår, sticka 2 m tillsammans, 1 rät.
På sticka och 4 stickas 1 rät Lyft 1m, sticka 1 rät, drag den lyfta maskan över.
Efter första minskningsvarvet minskar man vart 4e: varv 1 gång; vart 3.e varv 2 ggr; vartannat varv 3 ggr; varje varv 6 gånger.
Nu ska det återstå 8 m.
Maska av dessa och sy sen samman tån från avigsidan.
Följ det tyska diagrammet för att sy målet och linjerna. Sy fast knappen.
Gör den andra sockan på samma sätt.
Reservation för fel.
Med tillstånd av Coats. Eva Siding