Thursday, February 26, 2009

SnowflakeMarcus' Snöflinga/Marcus' Snowflake


2skyttlar och garn av valfri grovlek

Varv1: R:5-5-5; B:5 (R:5-5) 5 (R:5-5) 5.Fortsätt tills 6 stora ringar och 6 bågar gjorts. Glöm inte att sammanfoga ringarna. Fäst vid 1:a ringen.
Varv 2 B:10+(till p på ringen) 10 (R: 5-5) 10 + (p på nästa ring) 10 + vid nästa ring på varv1. Fortsätt hela vägen runt. Fäst vid första ringen. Använd trådarna som upphäng eller fäst dem.

You need 2 shuttles CTW and thread of any size

Round 1: All big rings are 5-5-5; all chains 5 and rings-on-chain 5-5. Continue all way round (6 big rings and 6 chains). Don't forget to join the rings together. Join to the bottom of 1st ring made.
Round 2: Chain 10+10 ring-on-chain(5-5) 10+10+. Continue all way round.Join at the bottom of first ring made. Use the threads if you want to hang the snowflake in your tree, or wave in ends.

No comments: